Pro koho jsou povinné havarijní a povodňové plány?

climate-165213_960_720Havarijní a povodňové plány jsou důležité dokumenty, které mohou velmi pomoci zúčastněným osobám při řešení krizových situací. Díky důležitým informacím, které jsou v nich obsaženy, umožňují pohotové jednání a efektivní řešení problémů při záchraně osob, majetku i životního prostředí.Havarijní a povodňový plán jsou důležitou dokumentací, která pomáhá chránit majetek, životní prostředí i lidské životy. Bezpečnost obyvatel je zkrátka na prvním místě. A proto jsou v mnoha případech tyto dokumenty povinné.

Havarijní plán

Havarijní plán se týká všech osob a společností, které ve větším rozsahu nakládají se závadnými látkami a mohou tak ohrozit kvalitu podzemní a povrchové vody. Správně vypracovaný havarijní plán umožní efektivně zasáhnout při havárii, efektivně odstavit provoz, zajistit evakuaci osob a majetku a informovat spolupracující osoby a orgány.

Povodňový plán

Povodňový plán je povinným dokumentem pro všechny obce a města, ve kterých může dojít k povodním. Týká se ale také vlastníků nemovitostí, které se nachází v povodňových oblastech.Povodňové plány je nutné neustále aktualizovat, a to ideálně alespoň jednou ročně. Díky správně vypracovanému povodňovému plánu mohou členové povodňových komisí, ale i občané, efektivně a včas reagovat na mimořádnou událost a zachránit tak maximum majetku.

ENVIPARTNER s.r.o.

V České republice se již řadu let vypracováváním povodňových a havarijních plánů zabývá společnost ENVIPARTNER s.r.o. Povodňový plán je možné zpracovat jak v papírové, tak v digitální podobě. Samozřejmostí je každoroční aktualizace, která je mnohdy podceňovaná, ale při řešení mimořádných událostí hraje mnohdy nemalou roli.